Tsau nyyd köik eestlaset! Mul on yks probleem ja proovin saadata emailit minu vanale eestikeeleöpetajale  Kaile (kes ei ole vana), aga email ei töötanud ja sain ainult mailerdemonit tagasi. Siis kirjutan minu asjan siia, et köik kes saavat aru saavad mind aidata!
 
Ma pean kirjutama yks essee ja öpetaja antasi kolm teemat kus saame valida. Ma kirjutan soomekeeles, sest se öpetaja saa natuke aru soomekeelest aga ma ei saa aru mis ne teemat tähentavad. Proovime tulkida neit minu koolisöbradega, aga se oli väga raske. Ma saan aru mis ne sönat tähentavad aga ei seta mis vöi kust asjast meie peata kirjutada...

Need temad on: (I wrote also in english what I think they mean at the moment... But I hope I'm wrong or then they just are very very odd topics!)

1. Muusika kui inimese elu köike tähtsamate momentide orgaaniline kaaslane (Music like peoples life natural use of the most important moment's... Ma ei saa aru mis ma pean kirjutama kui se on öige!)

2. Looja ja nautija pärimuskultuuris (siit saan aru rohkem: Creator and recipient in folkculture)

3. Lastele ebaväärtusliku öpetamine - mis on tagajärjed? (Children's worthless teaching - what are the resaults????)

Loodan, et keegi jouab mind aidata ja saab aru siit minu eestist, en ole veel palju eestikeelt kirjutanud, rääkinud ainult, sest mul ei ole Viljandis eestitunnid... Ja siis köik inimesed kes minuga rääkivad ovad minu öpetajad!
s kysin kellegi teiselt.

Aitäh!